Quét mạng nhện Công ty TNHH Hirota Precision - Vệ sinh nhà xưởng Biên Hòa - Đồng Nai | Hưng Anh Phát
Dự án

Quét mạng nhện Công ty TNHH Hirota Precision

  Khách hàng: Công ty TNHH Hirota Precision Việt Nam

  Địa chỉ: Đường số 10, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Thời gian thi công: 20/06/2017 tới ngày 21/06/2017

  Hạng mục thi công: quét mạng nhện và vệ sinh trần nhà 3000 m2 nhà xưởng tại khu công nghiệp Nhơn Trạch

  Quét-mạng-nhện-trần-nhà-xưởng-ở-Nhơn-Trạch

  Phương pháp thi công

  che-phủ-bat-khi-quet-dể-bảo-vệ-hàng-hóa-bên-dưới

  backtop
  Close
  Product Price Quantity Amount
  Giỏ hàng: 0.đ